Kurs och konferens

För grupper anordnar vi kurser/konferenser där kost och logi ingår efter önskemål.
Konferenslokal med moderna audiovisuella hjälpmedel ingår.
Arrangemang med aktiviteter anordnas.
Pris offereras vid förfrågan.