Grupper

Hejdebo har flera lokaler och är anpassade för att kunna ta emot flera personer/grupper.

Läs mer i menyn om vilka möjligheter som finns.